להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של לי תכרע כל ברך תשבע כל לשון