להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים לעולמה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של לעולמה