Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים לעוף בלי כנפיים

תפריט

מה הפירוש בחלום של לעוף בלי כנפיים

לעוף בלי כנפיים

לפי תודעה רוחנית מבקש לעשות את הבלתי אפשרי

> חלומות נוספים המכילים 'לעוף בלי כנפיים'