להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים לשים אליהם

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של לשים אליהם