Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים מ ל

תפריט

מה הפירוש בחלום של מ ל

עליה תלולה סלעים

לפי תודעה רוחנית צורת ההיסתכלות שלך לחיים עבודה קשה ע"מ להגיע להישגים.

> חלומות נוספים המכילים 'עליה תלולה סלעים'