Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים מאיים

תפריט

מה הפירוש בחלום של מאיים

גבר שמן וגבוה

לפי תודעה רוחנית מישהו מאיים עליך או שחשת איום מסוג זה.

> חלומות נוספים המכילים 'גבר שמן וגבוה'

עכברוש

לפי האמונה הרווחת סימן לאויב נסתר המאיים להזיק לחולם.

> חלומות נוספים המכילים 'עכברוש'

נותנים אותך לחתן

לפי האמונה הרווחת מסמל מעבר לחיים אחרים,עצמאיים וניתוק ממשהו מוכר .

> חלומות נוספים המכילים 'נותנים אותך לחתן'

טרקטור הרס בניין

לפי האמונה הרווחת משהו אימתני מאיים על נפשו ושלמותו של החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'טרקטור הרס בניין'

משהו גדול מנסה למעוך את החולם

לפי האמונה הרווחת דבר מה גדול אימתני ומפחיד המאיים על שלמות חיי החולם.

> חלומות נוספים המכילים 'משהו גדול מנסה למעוך את החולם'