להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מאמין שאישור

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מאמין שאישור