להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מדובר על שבוע שמתחיל לאט מרכז בתוכו אירועים דרמטיים באזור יום רבי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מדובר על שבוע שמתחיל לאט מרכז בתוכו אירועים דרמטיים באזור יום רבי