להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מה שעלי לעשות לפי תורת הקבלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מה שעלי לעשות לפי תורת הקבלה