להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מהאוזן ב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מהאוזן ב