להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מהבנקים שרים למתי כספי למס בשחמט מאדים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מהבנקים שרים למתי כספי למס בשחמט מאדים