Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים מודדת שמלות יפות

תפריט

מה הפירוש בחלום של מודדת שמלות יפות

מודדת שמלות יפות

לפי האמונה הרווחת החלום מרמז שחולמת יכולה לפגוש באופן בלתי צפוי את יריבתה באהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'מודדת שמלות יפות'