להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מופנה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מופנה