להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מותמר ומקודש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מותמר ומקודש