להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מיכל סטוליאר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מיכל סטוליאר