להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מניפולציות והשמדתן

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מניפולציות והשמדתן