להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מסתבר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מסתבר