Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים מעודד

תפריט

מה הפירוש בחלום של מעודד

הייתי במופע אופרה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על פגישה עם אנשים שנפשם קרובים לנפשך, וגם נסיבות מעודדות להתפתחות ענייניך.

> חלומות נוספים המכילים 'הייתי במופע אופרה'

שולחן ערוך לארוחת צהריים

לפי האמונה הרווחת צפויים לחולם היכרויות נעימות ונסיבות מעודדות.

> חלומות נוספים המכילים 'שולחן ערוך לארוחת צהריים'

אימא שלי מופיעה אצלי בבית

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר תוצאות מעודדות בכל משימה.

> חלומות נוספים המכילים 'אימא שלי מופיעה אצלי בבית'

תינוק שרק נולד

לפי האמונה הרווחת סימן מעודד.

> חלומות נוספים המכילים 'תינוק שרק נולד'

נערה מחייכת

לפי האמונה הרווחת סימן מעודד.

> חלומות נוספים המכילים 'נערה מחייכת'

איילים

לפי האמונה הרווחת חלום מעודד, מבשר לצעירים חברות מסורה ונאמנה, ולאנשים נשואים – חיים רגועים וחלקים

> חלומות נוספים המכילים 'איילים'

ללטף את היד

לפי האמונה הרווחת אם יד ימין ליטפה את יד שמאל החלום מעודד את החולם ללמוד לקבל לעצמו,לאהוב את עצמו ללא תנאי ולפרגן לעצמו. אם יד שמאל ליטפה את יד ימין, החלום מעודד את החולם לנתינה ללא תנאי.

> חלומות נוספים המכילים 'ללטף את היד'

נעל

לפי האמונה הרווחת החלום מעודד אותך ללכת בעקבות מישהו אחר, או לנסות ולהבין את גישתו של האחר את עצמך כאילו ואתה נמצא בנעליו.

> חלומות נוספים המכילים 'נעל'