להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מעיו עשת שן מעלפת ספירים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מעיו עשת שן מעלפת ספירים