להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מעין אלון הר הכרמל נחלת שבט מנשה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מעין אלון הר הכרמל נחלת שבט מנשה