להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מערכת החיסון של אתר זה בשחמט מאדים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מערכת החיסון של אתר זה בשחמט מאדים