להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מרום נווה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מרום נווה