להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים מרחק המינג הינו מדד למרחק בין שתי מילים בקוד שאורך מילותיו קבוע

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של מרחק המינג הינו מדד למרחק בין שתי מילים בקוד שאורך מילותיו קבוע