Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים משפחתם

תפריט

מה הפירוש בחלום של משפחתם

קיבלתי החלטה לאמץ ילד

לפי האמונה הרווחת צפוי סכסוך רציני במשפחתם.

> חלומות נוספים המכילים 'קיבלתי החלטה לאמץ ילד'