Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים נחשים לבנים מסביב למיטה

תפריט

מה הפירוש בחלום של נחשים לבנים מסביב למיטה

נחשים לבנים מסביב למיטה

לפי תודעה רוחנית חלום פאלי נחש מסמן את החושניות והמניות הצבע הלבן מראה על כי הדבר בא ממקום נקי כלומר חיפוש אחר קשר זוגי טהור

> חלומות נוספים המכילים 'נחשים לבנים מסביב למיטה'