Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים נעל קרועה

תפריט

מה הפירוש בחלום של נעל קרועה

נעל קרועה

לפי תודעה רוחנית אתה עלול לפגוע ברגשותיו של אחר ( לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'נעל קרועה'