להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים נקודתשוויוןלפיתורתהקבלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של נקודתשוויוןלפיתורתהקבלה