להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים נר הכלים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של נר הכלים