להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סבא מאיר תרנגול הוא קורא בקול גדול

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סבא מאיר תרנגול הוא קורא בקול גדול