להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סבא תרח בן שלוש וכואב לו קצת הראש

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סבא תרח בן שלוש וכואב לו קצת הראש