להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סוד דוך דחמרי למעין עין חמון עבור האלה הכנענית ענת

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סוד דוך דחמרי למעין עין חמון עבור האלה הכנענית ענת