להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סוד מכרסמים נוטריים לשברי ראי למעגלי הזמן לירך המשכן לשמיעה לשלמה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סוד מכרסמים נוטריים לשברי ראי למעגלי הזמן לירך המשכן לשמיעה לשלמה