להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סוד עיני אליהו בעיני אלישע לסוד ישועות שמים בתורה לפי תורת הקבלה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סוד עיני אליהו בעיני אלישע לסוד ישועות שמים בתורה לפי תורת הקבלה