להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים סטולי הגנוב

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של סטולי הגנוב