להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ע עצ עצמ עצמו עצמות עצמותו עצמותומ עצמותומה עצמותומהו עצמותומהות עצמות ומהות עין צדיק מם ויו תיו ויו מם הי ויו תיו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ע עצ עצמ עצמו עצמות עצמותו עצמותומ עצמותומה עצמותומהו עצמותומהות עצמות ומהות עין צדיק מם ויו תיו ויו מם הי ויו תיו