להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים עד העונג הבא

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של עד העונג הבא