Understand My Dreams Logo

סמלים בחלום המכילים עדו

תפריט

מה הפירוש בחלום של עדו

עדות שקר

לפי האמונה הרווחת אם החולם נותן עדות שקר בבית משפת – סימן שיהיו לו צרות באשמתו. לראות שאחרים נותנים עדות שקר בחלום מסמן שלחולם יהיו הרבה אי-נעימויות בגלל אנשים אחרים.

> חלומות נוספים המכילים 'עדות שקר'

פחד

לפי האמונה הרווחת עדות כי בעייה מסויימת וקשה ,עומדת בפני פיתרון.

> חלומות נוספים המכילים 'פחד'

נהיגה במכונית

לפי האמונה הרווחת החולם שולט באירועים בחייו ויודע לאן מועדות פניו .

> חלומות נוספים המכילים 'נהיגה במכונית'