להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים עימנואל עין יוד מם נון ויו אלף למד בורוכוב בית ויו ריש ויו כף ויו בית

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של עימנואל עין יוד מם נון ויו אלף למד בורוכוב בית ויו ריש ויו כף ויו בית