להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו