להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים עצמות ומהות עין צדיק מם ויו תיו ויו מם הי ויו תיו

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של עצמות ומהות עין צדיק מם ויו תיו ויו מם הי ויו תיו