להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ערוך השוואה בין המלה אגו ובין האגו של משפחת לרנר

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ערוך השוואה בין המלה אגו ובין האגו של משפחת לרנר