להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים עשרים ושש חמישים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של עשרים ושש חמישים