להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פדיונות שווה קוד משתפי פעולה מרצונם החופשי ובכבוד יחסי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פדיונות שווה קוד משתפי פעולה מרצונם החופשי ובכבוד יחסי