להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פיצוח לפצח את הקרניים או שדות או כדי או מהלל את החוקים ההתנחלות

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פיצוח לפצח את הקרניים או שדות או כדי או מהלל את החוקים ההתנחלות