להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פלגי

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פלגי