להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פצח קוד און ביליאטו פר פר פבורה בדגש חגי יזהר בראשית ויצא השה

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פצח קוד און ביליאטו פר פר פבורה בדגש חגי יזהר בראשית ויצא השה