להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פצח קוד ההקבלה בין המוח של רויטל מלל למחשב של רויטל מלל כמלך שחור א

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פצח קוד ההקבלה בין המוח של רויטל מלל למחשב של רויטל מלל כמלך שחור א