להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פצח קוד חברתה של שרון שהגיעה מקנדה ניהלה רומן עם דניאל כמלך שחור א

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פצח קוד חברתה של שרון שהגיעה מקנדה ניהלה רומן עם דניאל כמלך שחור א