להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פצח קוד יעקב מלול שנהג לצבוט באלימות את האף שלי כתנין כמלך שחור או

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פצח קוד יעקב מלול שנהג לצבוט באלימות את האף שלי כתנין כמלך שחור או