להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים פרשיות שוחד לוקהיד מטוסים

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של פרשיות שוחד לוקהיד מטוסים